IČO : 46574433
I DPH : SK 2023481669
DIČ : 2023481669
Okresný súd Košice I
Oddiel : Sro
Vložka číslo : 29407/V