IČO : 46574433
I DPH : SK 2023481669
DIČ : 2023481669
Okresný súd Košice I
Oddiel : Sro
Vložka číslo : 29407/VPredaj širokého sortimentu
náradia a nástrojov, spotrebného
materiálu a mnoho iného
web design: CONA spol. s r.o.